انتقال سایت برای شما

لطفا اطلاعات از طریق تیکت برایه ما ارسال کنید تا کار های انتقال انجام بشه

انتقال سایت از سی پنل به سی پنل

اگر در انتقال سایت مشکل دارید این کار را به کارشناسان ما بسپارید!
انتقال تک سایت 3 هزار تومان
انتقال 1 تا 5 سایت هر سایت هزار تومان
انتقال 1 تا 10 سایت هر سایت 500 تومان
انتقال 10 تا 30 سایت هر سایت 300 تومان
انتقال بیش از 30 سایت هر 5 سایت هزار تومان

انتقال سایت از دایرکت به سی پنل

اگر در انتقال سایت مشکل دارید این کار را به کارشناسان ما بسپارید!
انتقال تک سایت 10 هزار تومان
انتقال 1 تا 5 سایت هر سایت 7 تومان
انتقال 1 تا 10 سایت هر سایت 6 تومان
انتقال 10 تا 30 سایت هر سایت 5 تومان
انتقال بیش از 30 سایت هر سایت 4 هزار تومان