هاست ربات تلگرام

نصب ربات میدلاین بر روی این سرویس آزاد میباشد

500 MG

فضای میزبانی 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مخصوص راه اندازی انواع بات ها
سیستم عامل لینوکس
زبان برنامه نویسی php/html
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپد
دارای SSL رایگان
تحویل انی

1 GB

فضای میزبانی 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مخصوص راه اندازی انواع بات ها
سیستم عامل لینوکس
زبان برنامه نویسی php/html
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپد
دارای SSL رایگان
تحویل انی

2 GB

فضای میزبانی 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مخصوص راه اندازی انواع بات ها
سیستم عامل لینوکس
زبان برنامه نویسی php/html
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپد
دارای SSL رایگان
تحویل انی

3 GB

فضای میزبانی 3000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مخصوص راه اندازی انواع بات ها
سیستم عامل لینوکس
زبان برنامه نویسی php/html
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپد
دارای SSL رایگان
تحویل انی

4 GB

فضای میزبانی 4000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مخصوص راه اندازی انواع بات ها
سیستم عامل لینوکس
زبان برنامه نویسی php/html
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپد
دارای SSL رایگان
تحویل انی