سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی - AX41

سرور اختصاصی - AX41

 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 Ram
 • 2x2 TB SATA Hard
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 100 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • انواع سیستم عامل های لینوکس و مجازی ساز سیستم عامل
 • ای پی 1 عدد تعداد
 • المان و فنلاند لوکیشن
سرور اختصاصی - AX41-NVMe

سرور اختصاصی - AX41-NVMe

 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 Ram
 • 2x512 GB NVME SSD Hard
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 100 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • انواع سیستم عامل های لینوکس و مجازی ساز سیستم عامل
 • ای پی 1 عدد تعداد
 • المان و فنلاند لوکیشن
سرور اختصاصی - AX51

سرور اختصاصی - AX51

 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 Ram
 • 2x8 TB SATA Hard
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 100 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • انواع سیستم عامل های لینوکس و مجازی ساز سیستم عامل
 • ای پی 1 عدد تعداد
 • المان و فنلاند لوکیشن
سرور اختصاصی - AX51-NVMe

سرور اختصاصی - AX51-NVMe

 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 Ram
 • 2x1 TB NVME SSD Hard
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 100 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • انواع سیستم عامل های لینوکس و مجازی ساز سیستم عامل
 • ای پی 1 عدد تعداد
 • المان لوکیشن
سرور اختصاصی - AX61-NVMe

سرور اختصاصی - AX61-NVMe

 • AMD Ryzen™ 9 3900 12-Core CPU
 • 128 GB DDR4 Ram
 • 2x1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition Hard
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 100 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • انواع سیستم عامل های لینوکس و مجازی ساز سیستم عامل
 • ای پی 1 عدد تعداد
 • المان و فنلاند لوکیشن
سرور اختصاصی - AX101-NVME

سرور اختصاصی - AX101-NVME

 • AMD Ryzen™ 9 5950X 16-Core CPU
 • 128 GB DDR4 Ram
 • 2x3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition Hard
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 100 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • انواع سیستم عامل های لینوکس و مجازی ساز سیستم عامل
 • ای پی 1 عدد تعداد
 • المان لوکیشن
سرور اختصاصی - SX63

سرور اختصاصی - SX63

 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 CPU
 • 64GB Ram
 • 4x16TB SATA Hard
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 100 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • انواع سیستم عامل های لینوکس و مجازی ساز سیستم عامل
 • ای پی 1 عدد تعداد
 • المان و فنلاند لوکیشن
سرور اختصاصی - EX42-NVME

سرور اختصاصی - EX42-NVME

 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core CPU
 • 64 GB DDR4 Ram
 • 2x512 GB NVMe SSD Hard
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 100 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • انواع سیستم عامل های لینوکس و مجازی ساز سیستم عامل
 • ای پی 1 عدد تعداد
 • المان و فنلاند لوکیشن