افزونه های WHMCS

افزونه تایید شماره موبایل

تایید شماره تماس موبایل
امکان تنظیم زمان و تعداد درخواست مجاز
مسدود کردن دسترسی های مشتری تا تایید شماره
دارای سرویس های
ملی پیامک، فراز اسم ام اس، ریلکس، ترز، فراپیامک، رایگان اس ام اس، IPPANEL، ERSALL.COM